Trên cùng một cây, nhưng các bông hoa lại có màu sắc khác nhau. Ví dụ như ở cây hoa giấy. Vì sao vậy?

Đối với các loài hoa khác thì mình không chắc chắn, nhưng đối với loài hoa giấy thì hiện tượng của nó được gọi là đột biến liên quan đến các gen quyết định màu sắc của loài hoa này. Có nhiều nguyên nhân gay ra đột biến gen. Một trong những nguyên nhân gây ra đột biến gen là do sự thay đổi đột ngột của môi trường sống.

Khi có sự thay đổi đột ngột về thời tiết (nắng nóng bất thường, thay đổi đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm không khí...) thì các gen quyết định màu sắc của hoa sẽ bị đột biến, làm màu sắc của hoa thay đổi. tính chất cuả đột biến gen là diễn ra đơn lẻ, ngẫu nhiên nên chỉ có một phần của cây hoa giấy bị đột biến, thường là cả một cành hoa bị đổi màu, còn các cành khác không bị đột biến thì màu hoa vẫn như bình thường

TagsVì sao một cây có các bông hoa khác màu